Algemene voorwaarden

Toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van ['eet]‑ball, Oogstweg 8, 8610 Kortemark in België, BTW-nummer BE 0696.988.748.

Door een bestelling te plaatsen op de website www.eetball.be aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Wij leveren enkel in Kortemark en randgemeenten. Als je een leveringsadres anders dan deze opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellings-bevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Productinfo

Producten: Elk voorgesteld product wordt zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk beschreven, aangevuld met één of meerdere foto's die u een idee bezorgen van het betreffende product. Deze trachten een waarheidsgetrouw beeld van het bestelde product te geven. We zijn echter niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de website evenals mogelijke foutjes in de door leveranciers en/of fabrikanten verstrekte technische fiches.

Diensten en afhaal: Elke voorgestelde dienst of afhaalmaaltijd wordt zo nauwkeurig en zo volledig mogelijk beschreven, aangevuld met één of meerdere sfeerfoto's die u een idee bezorgen van de betreffende dienst of de take away maaltijd. Deze zijn geen exacte weerspiegeling van de bestelde dienst maar trachten wel een waarheidsgetrouw beeld bezorgen van deze dienst of take away maaltijd. We zijn echter niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de website evenals mogelijke foutjes in de door leveranciers en/of fabrikanten verstrekte technische fiches.

Algemeen: De overeenkomst tussen ons is pas definitief gesloten zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betaling hebben ontvangen.

Wil je na het plaatsen van je bestelling, de bestelling annuleren, neem dan contact op via +3251437462 of chef.depuydt@eetball.be om de mogelijk-heden te bespreken.

['eet]-ball is gerechtigd om je bestelling te annuleren in geval van overmacht, indien het aanbod niet beschikbaar is of indien jouw contactgegevens niet correct of onbereikbaar blijken te zijn. Indien ['eet]-ball een bestelling annuleert die reeds betaald is, dan zal ['eet]-ball dat bedrag onverwijld overmaken op de rekening waarvan de betaling uitgevoerd werd.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Voor een bestelling geldt steeds de prijs en/of actie die op het moment van de bestelling wordt vermeld. Indien een gekocht artikel korte tijd later wordt afgeprijsd kan hierop geen aanspraak worden gemaakt.

Bestellingen en betalingen

Een besteld artikel, product of gerecht kan pas worden afgehaald nadat de betaling voldaan is. Afhaling gebeurt op een tussen partijen vooraf afgesproken ogenblik. Betaling geschiedt met alle mogelijke betaal-mogelijkheden die op onze webshop vermeld staan. Andere betaal-mogelijkheden worden niet aanvaard.

Wanneer het bestelde product niet voorradig is wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Eventuele onjuistheden in de facturatie, wijzigingen of annulering van de bestelling dienen door de klant per e-mail aan chef.depuydt@eetball.be te worden door-gegeven.

Afhaal / levering

Afhaal: Van zodra uw betaling geregistreerd werd, brengen wij u in kennis wanneer u uw bestelling kan komen afhalen. Wat betreft de take away is dit enkel op het ogenblik dat door ons wordt aangekondigd op de website www.eetball.be of de sociale media.

Levering is mogelijk mits betaling van de meerkost die is meegedeeld op de website.

De koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk te controleren bij ontvangst. Indien je schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen dient de koper mini moon hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen per e-mail.

Herroepingsrecht

Wil je na het plaatsen van je bestelling, de bestelling annuleren, neem dan contact op via +3251437462 of chef.depuydt@eetball.be om de mogelijk-heden te bespreken.

Omwille van de bederfelijkheid van de producten die wij verkopen, kun je geen herroepingsrecht uitoefenen (zie Artikel VI. 53, 4° Wetboek van Economisch Recht).

Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze maaltijden conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze maaltijden voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten en regels inzake voedselveiligheid.

Als wij je in het kader van je bestelling ook goederen leveren die onder de wettelijke garantietermijn van twee jaar vallen, heb je natuurlijk recht op de door de wet voorziene garantie en wordt het geleverde goed binnen de voorwaarden van de wet kosteloos hersteld of vervangen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, zoals onder meer brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval, fouten van, vertragingen of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

Toepasselijk recht

Op deze verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Privacy

Door te bestellen op de website van ['eet]-ball staat de klant uitdrukkelijk toe dat ['eet]-ball zijn/haar persoonsgegevens mag gebruiken voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie, marketing, reclame en promoties van haar producten.

De klantengegevens worden niet aan derden doorgegeven. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan chef.depuydt@eetball.be.