COACHING

  • Delen van kennis, het begeleiden in het keukenwerk,
    met de nodige tips & tricks;

  • Begeleiding GIP;

  • Bijscholing jongeren - snijden - keukenbasissen - ... ;

  • Motiveren van jongeren.

1 op 1
of maximum 6 personen